Dava Takvimi

January 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
  • ÇHD Davası
6
  • ÇHD Davası
7
  • Boğaziçi Dayanışması davası /Enis Berke Gök, Caner Perit Özen ve 12 kişi
  • ÇHD Davası
8
9
10
11
12
  • Tahir Elçi davası
13
14
15
16
17
  • Osman Kavala, Gezi ve Çarşı davaları
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Antalya Tabip Odası’ndan Dr. Gökalp’e destek
05/01/2021, 13:42

AKDENİZ MANŞET

Antalya Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Antalya Tabip Odası, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması için basın toplantısı düzenledi. Antalya Tabip Odası’nda gerçekleşen açıklamayı Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin okudu. Süreçle ilgili konuşan Şahin, “Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 sabahı evi basılarak gözaltına alınmış, 23 Kasım 2020 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmiştir. Meslektaşımız, katıldığına ilişkin hiçbir somut kanıt bulunmadığı halde yasal bir platformun toplantısına katıldığı iddiaları ve hiç karşılaşmadığı bir itirafçının asılsız beyanları gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 2016 yılında teslim olan ve ilk ifadelerinde pek çok kişinin adını veren bu itirafçı, üç yıl sonra 26 Mart 2019 tarihli ifadesinde Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Aradan geçen iki yıla yakın sürede hukuka uygun yollarla ifadesine dahi başvurulmayan Dr. Şeyhmus Gökalp, suç unsuru içerdiğine ilişkin hiçbir somut delile dayanmayan yalan beyan ve iftiralarla, haksız hukuksuz olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığı yönündeki kararlarına karşın hukuksuz biçimde tutuklanmasına yapılan tüm itirazlar reddedilmiştir. Bu süreçte Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması için ülke içindeki emek-meslek örgütlerinin siyasal iktidara yaptıkları çağrılar yanı sıra, aynı taleple Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi gibi uluslararası kuruluşların ülke yöneticilerine gönderdikleri mektuplar da göz ardı edilmiştir” dedi.

‘Özgürlüğüne kavuşmalı’

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan ve Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nde iş yeri hekimi olarak hekimlik mesleğine başlayan Dr. Şeyhmus Gökalp’in aynı zamanda Diyarbakır Tabip Odası’nın çeşitli komisyonlarında da çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Şahin, “Meslek örgütüne başlıca katkıları işçi sağlığı ve iş yeri hekimliği, basın yayın,  insan hakları ve olağanüstü durumlarda hekimlik alanlarında yürüttüğü çalışmalardır. Dr. Şeyhmus Gökalp, meslek örgütündeki çalışmalarında iyi hekimlik değerlerini yaşama geçirmek için üstün çaba gösteren, sergilediği insancıl yaklaşım ve sorun çözücü tutumla tanınan örnek bir hekimdir. 2014-2020 yılları arasında Diyarbakır Tabip Odası Büyük Kongre Delegeliği, 2014-2018 yılları arasında TTB Merkez Konseyi üyeliği yapmış, Eylül 2020’de gerçekleştirilen 72. Büyük Kongre’de TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Üyesi bulunduğu TTB Yüksek Onur Kurulu ise, hekimlik mesleğinin saygınlığını, mesleğe duyulan güveni, hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri koruma yükümlülüğünü evrensel etik değerler ve ulusal yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekle görevli bir kuruldur. Yapısı, görev alanı ve çalışma ilkeleriyle TTB Yüksek Onur Kurulu, mesleki bağımsızlığın ve meslek örgütü özerkliğinin korunmasında kilit bir işleve sahiptir. Meslek etik değerlerine ve insan haklarına saygılı, onurlu bir hekim olan Dr. Şeyhmus Gökalp’in suçsuz olduğuna inandığımızı, somut kanıtlara dayanmayan asılsız iftiralar ve yalancı tanık ifadeleriyle lekelenemeyecek bir geçmişe sahip olduğunu bildiğimizi, meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz uygulamayla adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve özgürlüğünden yoksun bırakıldığını, bu durumun kaygı verici olduğunu ve en kısa zamanda serbest bırakılması gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi. Toplantıda Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu da hazır bulundu.

 
eshid/eşit haklar logo hafıza merkezi logo Netherlands Helsinki Committe logo
© 2019