Dava Takvimi

January 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
  • ÇHD Davası
6
  • ÇHD Davası
7
  • Boğaziçi Dayanışması davası /Enis Berke Gök, Caner Perit Özen ve 12 kişi
  • ÇHD Davası
8
9
10
11
12
  • Tahir Elçi davası
13
14
15
16
17
  • Osman Kavala, Gezi ve Çarşı davaları
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ÇHD’li Sekiz Avukat Açlık Grevine Başladı
05/02/2020, 12:41

BİANET

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Ayşegül Çağatay ve Oya Aslan tutuklu bulundukları hapishanelerde 3 Şubat 2020’de açlık grevine girdiklerini açıkladı.

Açıklamalarında avukatlık mesleğinin yargılama konusu edilemeyeceğini ifade eden avukatlar, taleplerini de şöyle anlattı:

“Mustafa Koçak, devrimci müzik grubu Yorum üyeleri İbrahim Gökçek, Helin Bölek; adalet, adil yargılanma, kazanılmış hakları savunma amacıyla ölüm orucundalar. ‘Müvekkillerimizin haklı taleplerinin savunucusu olduğumuz talepleri taleplerimizdir, kabul edilsin!’ demek için açlık grevindeyiz.

“Mücadeleler sonucu elde edilmiş yargılama ilkelerinin hayata geçirildiği, savunma ve adil yargılanma hakkının gereklerinin yerine getirildiği; somut, bilimsel delillere dayalı olarak “suçun” ispat edildiği; belirli, öngörülebilir, açık, halktan yana ve halk için bir yargılama faaliyeti istiyoruz.

“Gizli tanık aldatmacası, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulsun! ‘Bu ‘sözde’ yargılamalarla ceza verilmiş tüm siyasi tutsakların hakları iade edilsin, yargılamalar tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılsın!’ demek için açlık grevindeyiz.

“‘Etkin pişmanlık’ adı altında sürdürülen yozlaştırma politikasının son bulmasını, ihbarcılık, gizli tanıklık gibi sözde delillerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

“Vatanımızın her metrekaresinde doğal, tarihi, kültürel güzellikler dizginsiz bir yağmaya açılmış durumdadır. Her şeyi kâr ve tüccar mantığıyla alınır satılır hale getiren, piyasalaştıran iktidar politikalarının halkımızın, çocuklarımızın geleceğini çalmaması için açlık grevindeyiz.

“Maden sahası, nükleer tesis, taş ocağı, boru hattı, turizm, ‘kentsel dönüşüm’ vb. gerekçelerle Munzur Vadisi’nin, Ayder Yaylası’nın, Salda Gölü’nün, Hasankeyf’in, Kaz Dağları’nın, Mersin’in, Sinop’un, Kuzey Anadolu Ormanları’nın, İstanbul’un, yüzlerce yıllık zeytinliklerin, Trakya topraklarının talanına, yok edilmesine karşı, bu memleketin her santimine duyduğumuz sorumlulukla açlık grevindeyiz.

“Tecride ve hasta tutsaklara yapılan işkencelere karşı insan onurunu savunmak için açlık grevindeyiz.

“Asla çaresiz kalmayacağımızı, hakkımız olanı istemekten, onurumuzu her şeyin üstünde tutmaktan vazgeçmeyeceğimizi göstermek için açlık grevindeyiz ve biz kazanacağız!”

Dosya Yargıtay incelemesinde

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) 18 avukatın toplam 159 yıldan fazla ceza aldığı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin [istinaf mahkemesi] itirazla ilgili kararını dosyayı incelemeden aldığı anlaşıldı.

Bir üye hâkimin itirazın reddi yönünde bildirdiği görüşü, mahkemenin kararından bir gün sonrasına ait.

ÇHD davasında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmettiği toplam 159 yıldan fazla hapis cezasına dair yaptığı itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce 8 Ekim 2019’da reddedilmişti. Dosya Yargıtay incelemesinde.

 
eshid/eşit haklar logo hafıza merkezi logo Netherlands Helsinki Committe logo
© 2019