Dava Takvimi

December 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
  • Adalet Kaya (Rosa Kadın Derneği)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Özgür Gündem Davası: İstinaf beraat kararlarını bozdu
03/11/2020, 10:21

YENİ YAŞAM

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi,  beraat eden Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin hakkında verilen beraat kararını bozdu

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ila kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacı ile bir günlük Eş Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstelendikleri için haklarında dava açılan ve yargılandıkları davadan beraat eden Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin hakkında verilen beraat kararı bozuldu. İstanbul Bölge Adliyesi 3’üncü Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararında, İstinaf Mahkemesi beraat kararını veren İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını usule aykırı olduğu gerekçesi ile ret etti.

Açıklanan karar şu şekilde;

Beraat kararını bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi verdiği kararda şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar mahkemesince ” sanıkların Özgür Gündem isimli gazetede birer günlük yayın yönetmeni olarak göründükleri, sanıkların gazete künyesinde isimlerinin geçmesine karşılık bu görevi fiilen yerine getirdiklerine, gazete nüshasındaki içeriklerden bilgilerinin olduğuna dair dosya kapsamında delil bulunmadığı, bu nedenle sanıkların Basın Kanunun 11. Maddesi kapsamında düzenlenen cezai sorumluluklarının olduğundan bahsedilemeyeceği, yukarıda bahsedilen isimsiz olarak yayınlanan haberlerden gazetenin asıl sorumlu yazı işleri müdürü olan İnan Kızılkaya’nın sorumlu olması gerektiği, bu nedenle bu suçun işlenmesi için aranan yasal koşulların somut olaylarda gerçekleşmediği” gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmiş ise de; Davaya konu gazetede ne yayınlandığını bildiği savunmalarına yansıyan sanıkların gazetedeki içeriği destek kasıtlarının varlığı gözetilmediği gibi birlikte sorumlu oldukları iddia edilen ve mahkemece istinafa konu her bir sanık hakkındaki davalarda tefrik kararı verilen (ve 11/01/2017 tarihli duruşmada İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/25 esas dosyasında birleştirilmesi amacıyla tefrik edildiği belirtilen) diğer sanık İnan Kızılkaya’nın anılan sanıklara gazetede yayınlanan içerikle ilgili bilgi verip vermediği sorularak ve her bir sanık hakkındaki dava dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya hakkındaki davalar ile gerektiğinde birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile karar verilmesi, Kanuna aykırı, istinaf talebinde bulunanların itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMK’nın 280/1-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMK’nın 284 ve 280/1-f maddeleri uyarınca kesin olmak üzere, 20/10/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

 
eshid/eşit haklar logo hafıza merkezi logo Netherlands Helsinki Committe logo
© 2019