Dava Takvimi

January 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
  • ÇHD Davası
6
  • ÇHD Davası
7
  • Boğaziçi Dayanışması davası /Enis Berke Gök, Caner Perit Özen ve 12 kişi
  • ÇHD Davası
8
9
10
11
12
  • Tahir Elçi davası
13
14
15
16
17
  • Osman Kavala, Gezi ve Çarşı davaları
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SPoD Ve Queer Olympix, Kadıköy Kaymakanlığı’na Karşı Açtıkları Davayı Kazandı
16/05/2020, 11:23

SPoD

23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde 3.sü yapılması planlanan ve 23 Ağustos günü Heybeliada’da gerçekleştirilen Queer Olympix spor müsabakaları, 24 Ağustos sabahı Kalamış Parkı’nda organizatörlere tebliğ edilen Kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı. Bu yasak kararının gerekçesi ise “Yapılmak istenen etkinliğe katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; toplumsal duyarlılıklar nedeniyle oluşabilecek provakasyonlara karşı tedbir amaçlı; 2911 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden “kamu düzeni, suç işlenmesinin önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” olarak açıklanmıştı.

SPoD ve Queer Olympix ekipleri bu yasaklama kararının ilgili kanunlara, Anayasa’ya, AİHM içtihatlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu; idarenin gerekçesinin ise afaki ve keyfi olduğunun altını çizerek yasak kararına karşı iptal davası açtı. Derneğimizin kampanya dava olarak yürüttüğü bu dava 14.05.2020 tarihinde karara çıktı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce etkinliklerin yasaklanması kararının dayanağını ortaya koyan somut bilgi ve belgelerin kaymakamlıkça dosyaya sunulamadığı görüldüğünden, anılan etkinliğin yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nihayetinde Queer Olympix’in yasaklanması işleminin hukuka aykırı olduğu ve hiçbir dayanak gösterilmeksizin afaki provokasyon iddialarıyla yasak kararı verildiği mahkemece de ilan edilmiştir.  SPoD ve Queer Olympix olarak Kadıköy Kaymakamlığı’nın hukuksuz yasak kararına karşı açtığımız davayı kazandığımızı, bundan sonra da idarenin keyfi ve hukuksuz kararlarıyla yargı yoluyla mücadele etmeye devam edeceğimizi LGBTİ+ kamuoyuna ve insan hakları savunucularına bildiririz.

Davanın kampanyalaştırılması ‘Türkiye’de LGBTİ+’lar için Hukukî Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 
eshid/eşit haklar logo hafıza merkezi logo Netherlands Helsinki Committe logo
© 2019