Dava Takvimi

January 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
  • ÇHD Davası
6
  • ÇHD Davası
7
  • Boğaziçi Dayanışması davası /Enis Berke Gök, Caner Perit Özen ve 12 kişi
  • ÇHD Davası
8
9
10
11
12
  • Tahir Elçi davası
13
14
15
16
17
  • Osman Kavala, Gezi ve Çarşı davaları
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TMMOB ve TTB gibi meslek kuruluşları da DDK’nin denetimi kapsamına alındı
21/08/2021, 12:28

CUMHURİYET

TMMOB ve TTB gibi meslek kuruluşlarıyla, işçi ve işveren örgütlerinin ortaklık ve iştirakleri ile “kamuya yararlı” olsun olmasın bütün vakıflar da DDK’nin denetimi kapsamına alındı. DDK, kooperatif ve birliklerde de denetim yapabilecek. Ayrıca “kamu yararına çalışan dernek, vakıf, kooperatif ve birliklerin” her türlü ortaklık ve iştirakleri de yine denetim kapsamına girdi.

Kararnamenin 4. maddesi cumhurbaşkanının emriyle çalışan DDK’nin görevlerini düzenliyor. “Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda” ibaresi “kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda” olarak değiştirildi. Yine yapılan ekleme ile “kooperatifler ile birlikler” de DDK tarafından denetlenebilecek. Yeni düzenlemede “kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde” DDK’nin idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisi olacak. Düzenleme ile bu kurumların ortaklıkları, kurdukları iştirakler de DDK denetimine girmiş oldu.

İŞTİRAK VE ORTAKLIKLAR

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının her türlü ortaklık ve iştirakleri de yine DDK denetimi kapsamına alındı. Bu denetimlerde “görevden uzaklaştırma” kararı verebilecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşun ortaklık ve iştirakleri de denetim kapsamında olacak.

DDK’deki grup başkanı ve denetçiler, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların tetfiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olacak.

 
eshid/eşit haklar logo hafıza merkezi logo Netherlands Helsinki Committe logo
© 2019