Dava Takvimi

January 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
  • ÇHD Davası
6
  • ÇHD Davası
7
  • Boğaziçi Dayanışması davası /Enis Berke Gök, Caner Perit Özen ve 12 kişi
  • ÇHD Davası
8
9
10
11
12
  • Tahir Elçi davası
13
14
15
16
17
  • Osman Kavala, Gezi ve Çarşı davaları
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TTB Merkez Konsey Üyesi Güngör Açtığı Davayı Kazandı
08/01/2020, 11:13

EVRENSEL

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması gerekçesiyle Aile Hekimliği Sözleşmesi feshedilen TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı kazandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesi, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması gerekçe gösterilerek Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava sonucunda Ankara Valiliği tarafından feshedilmişti. Güngör tarafından Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde açılan itiraz davasının duruşması 10 Eylül 2019 tarihinde görülmüştü. 24 Eylül 2019 tarihinde Ankara 3. İdare Dairesi tarafından alınan karar bugün avukatlara ulaştırıldı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesi’nin feshedilmesi işlemini iptal etti.

“Hukuka Uyarlık Görülmemiştir”

İdare Mahkemesi tarafından verilen karar şunlar ifade edildi: “Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesinin 10’uncu Maddesi ve Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125’inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hallerin işlendiğinin tespit edildiğinden bahisle tesis edilen 31.07.2018 tarih ve 2816 Karar nolu dava konusu işlemde. 657 sayılı Kanununun 125’inci maddesinin, E bendinde sıralanmış olan hangi fiil ve/veya fiilere aykırılıktan dolayı işlem tesis edildiği açıkça gösterilmemiş olup, sadece soruşturma raporundaki teklife atıf yapılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

“Haklı Olduğumuzu Biliyorduk”

Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını değerlendiren TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Valiliğin kararının hukuksuz olduğunun mahkeme tarafından da onaylanmış olduğunu belirterek, “Biz haklı olduğumuzu biliyorduk. Bunun kanıtlanmış olduğunu görmek çok sevindirici” diye konuştu.

 
eshid/eşit haklar logo hafıza merkezi logo Netherlands Helsinki Committe logo
© 2019