Bu yeni girişim insan hakları savunucularına İskoçya'da dinlenme ve güvenlik amaçlı kısa süreli konaklama sağlar. İnsan Hakları Savunucuları bu esnada İskoçya’daki  öğrenciler, çalışanlar, sivil toplum ve hükümetle araştırma yapma ve etkileşime geçme fırsatı bulur.

Başvuru: https://www.dundee.ac.uk/projects/scottish-human-rights-defenders-fellowship