Görsel

T24

Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, Dr. Şeyhmus Gökalp'in yargılandığı davayla ilgili Cumhurbaşkanı ve Bakanlara hitaben bir mektup kaleme aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in argılandığı dava ile ilgili olarak; Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) tarafından 10 Kasım 2021 günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben bir mektup kaleme alındı.

WMA Başkanı Dr. Heidi Stensmyren ve CPME Başkanı Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery imzalı yazıda etik değerler doğrultusunda mesleğini icra eden; halk sağlığını gözetme, hastaları ve hekimleri koruma gibi ilkelere bağlılığıyla bilinen Dr. Şeyhmus Gökalp’in yargılandığı davanın derin bir kaygıyla izlendiği belirtildi.

"Gökalp’e yönelik iddiaları destekleyecek kanıtların yokluğunda suçlamalar hemen düşürülmelidir”

19 Kasım 2021’de yapılacak karar duruşması öncesi Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde taahhüt ettiği adil yargılanma hakkına saygı duyması gerekliliğine dikkat çekilen yazıda “Dr. Gökalp’e yönelik iddiaları destekleyecek maddi ve yasal yollardan elde edilmiş kanıtların yokluğunda kendisine yönelik suçlamalar hemen düşürülmelidir” denildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Dr. Şeyhmus Gökalp’e karşı açılan davayla ilgili açık mektup   Ekselansları, Sayın Bakanlar,   Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi (CPME), Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Dr. Şeyhmus Gökalp’e karşı açılan davayı derin bir kaygıyla izlemektedir. 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek son duruşma öncesinde, Türkiye’deki yargı makamlarına yönelik talebimizi bir kez daha teyit etmek isteriz: Yargı işlemleri, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde taahhüt etmiş bulunduğu adil yargılanma hakkına tam bir saygıyla gerçekleştirilmelidir. Bizim görüşümüze göre Dr. Şeyhmus Gökalp mesleğini ilgili etik değerler doğrultusunda icra eden, halk sağlığını gözetme, hastaları ve hekimleri koruma gibi ilkelere bağlılığıyla bilinen saygın bir hekimdir. Dr. Gökalp’e yönelik iddiaları destekleyecek maddi ve yasal yollardan elde edilmiş kanıtların yokluğunda kendisine yönelik suçlamalar hemen düşürülmelidir. Duruşmanın sonucunu izleyeceğiz ve gerektiğinde atılacak başka adımlar için gerek Türk Tabipleri Birliği gerekse uluslararası ortaklarımızla irtibatımızı sürdüreceğiz. Hukuka  uygun bir sonuç alınacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Heidi Stensmyren, WMA Başkanı, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, CPME Başkanı"