Görsel

BİANET

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, merkezi ABD’de bulunan Chrest Vakfı’ndan bağış alan derneklere soruşturma açılmasını istedi.

Soruşturma talebi, medyada çıkan haberler ve Chrest Vakfı’nın internet sitesinde yayınlanan liste sonrası geldi.

Konuyla ilgili Genel Müdürlük şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda basında; ABD'nin Teksas Eyaletinde kurulan Chrest Vakfının internet sitesinde bir liste yayınladığı, bu listede Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca medya kuruluşuna ve STK'lara yüz binlerce dolar bağışta bulunduğu haberlerine yer verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Denetçileri tarafından yapılan denetimler ve DERBİS üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda; Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneğinin, Chrest Vakfından toplam 2.075.477,00 USD yardım aldığı tespit edilmiştir.

"Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda; bazı dernekler tarafından, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği ve öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediği, vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Chrest Vakfı ve Türkiye

Chrest Vakfı, 1999’da Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika’da kuruldu.

Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD’de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001’de uluslararası bir boyut katarak Türkiye’deki STK’lara mali ve teknik destek vermeye başladı.

Vakıf, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırma, sanat ve kültür aracılığıyla iletişim ve diyaloğu geliştirme odaklı çalışan ve program önceliklerine uygun olan sivil toplum örgütlerini destekliyor.

Bu kapsamda da sadece 2001-2012 arasında Türkiye’nin Ankara, Batman, Bingöl, Kapadokya, Diyarbakır, İstanbul ve Van gibi çeşitli illerinde faaliyet gösteren 40 STK’nın yaklaşık 100 projesine destek sağladı.

Yılda 2 ila 16 arasında projeye, en az 2 bin en fazla 150 bin dolar hibe desteği sağlıyor ve verdiği desteği kendi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyuruyor.