Görsel

BİANET 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle emek, barış ve demokrasi güçlerinin İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 5 Eylül Pazar günü düzenleyeceği miting öncesi Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yasak kararı aldı.

Bakırköy Kaymakamlığı, ilçe genelinde 2-6 Eylül'de her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

1 Eylül'de ilçede düzenlenecek etkinliklere izin verileceğini ifade eden Bakırköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve bazı illegal yapılanmalar tarafından, ilçemizde 05 Eylül 2021 tarihinde toplantı, gösteri yürüyüşü vb. etkinlikler düzenlenmesi için faaliyetler yürütüldüğü anlaşılmıştır. 01 Eylül 2021 Çarşamba günü İlçemizde düzenlenmek istenilen etkinliklere Kaymakamlığımızca izin verileceği, sonraki günlerde bu mahiyette yapılacak herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği bildirilmiş ise de; sosyal medya ve çeşitli iletişim mecralarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı eylem çağrılarının devam ettiği görülmüştür.

"Kanuna aykırı eylem ve faaliyetlerle suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olaylar ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına engel olunarak, huzur ve güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin korunması amaçlarıyla Bakırköy ilçesi genelinde 2-6 Eylül tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi gibi faaliyetler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."

Eskişehir Valiliği'nden 15 günlük yasak

Eskişehir Valiliği, 1 Eylül'den itibaren 15 gün boyunca kamuya açık alanlarda her türlü protesto, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Eskişehir Valiliği, "son günlerde ülke gündemindeki konular ile ilgili olarak, özellikle sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların karşı karşıya gelmesi durumunda çıkartılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere, halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceğinin değerlendirildiğini" öne sürdü.

Kamu kurum ve kuruluşlarına serbest

Valilik yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Valilik ve Kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler ile kamu kurum, kuruluşlarının yapacağı resmi törenler ve basın açıklamaları hariç olmak üzere, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi vb.), Eskişehir Valiliğinin kararı ile 1 Eylül saat 00.01'den, 15 Eylül saat 24.00'e kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır."