Görsel
ttb_durusma.jpg

EVRENSEL

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik “görevden alma” davası, hakimin reddine ilişkin kararın gelmemesi ve esas ilişkin inceleme yapılamayacağı gerekçesiyle 6 Nisan 2023’e ertelendi.  Başladığı gibi ertelenen duruşma öncesinde TTB’nin adliye önünde yaptığı açıklamaya birçok kesim destek verdi.  Hekimler, görevden alınması gerekenlerin kendileri değil, depreme dayanıklı kamu binası yapmayanlar olduğunu vurguladı.

"MÜCADELE SEÇİMLE OLMUYOR, YÜREKLE OLUYOR"

Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Mahkemesi önünde yapılan açıklamaya TTB önceki dönem başkanları Eriş Bilaloğlu, Raşit Tükel, Sol Parti, SES, İHD, KESK, DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ile birçok ilden tabip odası temsilcileri ile TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) katıldı. Açıklamada konuşan TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Biz tüm kuşaklar boyunca bu örgüt için mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Mücadele seçimle olmuyor. Yürekle oluyor o yürekte bizde var” diye konuştu.

Basın metnini TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten okudu. “Hukuki temelden yoksun bir siyasi davanın üçüncü duruşması için yeniden Dışkapı Adliyesi önündeyiz” denilen açıklamada Ökten; ülkede iktidar çevrelerinin ne olursa olsun yarattıkları gündemlerle toplumdan gerçekleri gizlemeye çalıştığını ifade etti.

“Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya yelteniyor, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyunun temsilcilerini susturma çabasını sürdürüyor” diyen Ökten;  TTB olarak kendi gündemlerinin deprem olduğunu ifade etti. Bir doğal afetin felakete dönüşmesine neden olan mevcut düzenin yürütücülerine rağmen, kendi gündemlerinin deprem olduğunu söyleyen Ökten  “Gündemimiz toplum sağlığı için insanlarımızla ve meslektaşlarımızla bir arada olmak, onları savunmak, hep birlikte kendimizi sağaltmanın mücadelesini vermek. Böylesi ağır bir yükün yanında TTB Merkez Konseyi'nin amaç dışı faaliyet gösterdiğine dair doğru olmayan bir suçlamayla karşı karşıyayız” dedi.

“FAALİYETLERİMİZ SUÇ DEĞİLDİR”

Her gün yeni bir krize ve felakete sebep olanların görevi bırakmayı bir an dahi düşünmezken uydurma gerekçelerle kendilerini görevden almaya çalıştığını söyleyen TTB 2. Başkanı Ökten görevden alınması gerekenlerin depremzedelere ve gece gündüz çalışan hekimlere depremin 23. gününde halen temiz su sağlayamayanlar olduğunu ifade etti. 

Görevden alınması gerekenlerin depreme dayanıklı kamu binası yapmayanlar olduğunu belirten Ökten,“Bir depremde önce hastanelerin yıkıldığı bir sağlık ortamına, sağlıksızlık üreten sağlık sistemine bizi mahkum edenlerdir. Biz görevimizin başındayız. Bıkmadan, yorulmadan, tekrar tekrar ifade ediyoruz: TTB Merkez Konseyi, tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, mesleğin etik ilkelerinden taviz vermeden; toplumsal sağlık ve meslektaşlarının emeği için mücadele etmeye devam edecektir” diye konuştu.

"Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır" diyen Ökten, “Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu omuzlarında hisseden Türk Tabipleri Birliği, dün susmadı bugün de susmayacaktır” dedi.

“İKTİDARIN BASKI POLİTİKALARINDAN BIKTIK” 

Açıklamaya destek veren İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Bir insan hakları savunucusu olarak ne söyleyebilirim ki; iktidarın baskı politikalarından artık usandık” dedi.

DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün ise “Zor günlerden geçiyoruz. İhtiyacımız olan dayanışma ve sağlık. Böyle bir süreçte hekimlerin haklarını teslim etmiyorlar ama biz işçi ve emekçiler olarak haklarını teslim edelim. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.