Görsel

GAZETE DUVAR

Anayasa Mahkemesi, Cumartesi Anneleri'nin 22 Eylül 2018 günü Galatasaray Meydanı'nda yapmak istediği eylemde polis şiddetine maruz kalan Ali Ocak ve Saime Sebla Arcan Tatlav tarafından yapılan başvuruları karara bağladı.

'EZİYET YASAĞININ MADDİ BOYUTU İHLAL EDİLDİ'

Tatlav'ın başvurusunda polisin uyguladığı şiddeti "eziyet" olarak nitelendiren yüksek mahkeme, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Başvurucuya karşı zorunlu bir durumda ve orantılı şekilde güç kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Bir kez daha belirtilmelidir ki kişilerin kendi tutumunun zorunlu kıldığı hâller dışında güç kullanmaya yetkili kamu görevlilerinin kişilere fiziksel güç uygulaması kötü muamele yasağını ihlal etmektedir.

Başvurucunun vücudunun değişik yerlerinde birçok yaralanma meydana gelmesi, yaralanmanın etkisinin basit bir müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olması ve kolluk görevlilerince yapılan müdahalenin süresi başvurudaki diğer unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde başvurucunun maruz kaldığı muamelenin eziyet olarak nitelendirilmesi uygun görülmüştür.

Açıklanan gerekçelerle eziyet yasağının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Mahkeme, Saime Sebla Arcan Tatlav yönünden kötü muamele yasağının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ve eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmetti ve Tatlav’a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ali Ocak'ın kötü muamele yasağının ihlali başvurusu ise açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedildi.