Görsel
can-candan.png

CUMHURİYET

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden öğretim görevlisi Can Candan, Cumhurbaşkanı tarafından 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’nin kendisini asılsız gerekçelerle hukuksuz bir şekilde üçüncü defa işten çıkarmasını açtığı yeni dava ile yargıya taşıdı. Candan, göreve son verme işleminin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

İstanbul I·dare Mahkemesi Başkanlığı’na 21.07.2023 tarihinde verilen dava dilekçesinde haksız ve mesnetsiz iddialara dayalı olan, hukukilikten uzak, keyfi göreve son verme / görev süresini uzatmama is¸leminin iptali ve yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının davalı idareden tazmini talep edildi.

Aynı zamanda öncelikli olarak da yapılan işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle telafisi güç yahut imkânsız zararlara yol açtıgˆı dikkate alınarak yürütmenin durdurulması talep edildi.

Candan, daha önce Boğaziçi Rektörlüğü’ne karşı açtığı iki görevden alma işlemi iptali ve işe iade davası ile bir de disiplin cezası iptali davasını kazanmış, Nisan 2022’de ve Haziran 2023’te iki kez görevine iade edilmişti. 

"GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASINA KARAR VERMİŞTİR"

Can Candan'ın avukatı Fırat Kuyurtar konuya ilişkin şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 16.07.2023 tarihli kararı ile tıpkı geçtiğimiz iki sene olduğu gibi bu sene de Can Candan’ın görev süresinin uzatılmamasına karar vermiştir. Karara gerekçe olarak Can Candan hakkında açılan yeni disiplin soruşturması başta olmak üzere, artık kendisine ihtiyaç kalmadığı, zaten Can Candan’ın da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getiren bir öğretim elemanı olmadığı gibi gerekçeler dile getirilmiştir. Bu gerekçeler daha önceki göreve son verme işlemi ile hemen hemen aynıdır ve anılan gerekçelerle göreve son verme işlemi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından haksız bulunmuş, İstanbul İdare Mahkemeleri tarafından da iptal edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Can Candan lehine Mahkeme kararlarını uygulamamak için yeni arayışlar içine girip durmaktadır. Mahkeme kararlarını uygulamamak suçtur. Rektörlük gibi bir makamın ciddiyetiyle de bu uygulamalar bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu uygulamalarla kamu kaynakları da Rektör keyfiyeti ile zarara uğratılmaktadır. 

"SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün Mahkeme kararlarını uygulamamak için gerçekleştirdiği bu işlemlere karşı hukuken yapılması gereken mücadele elbette, bugüne kadar olduğu gibi, sonuna kadar sürdürülecektir. Bu bağlamda görev süresinin uzatılmaması kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için İstanbul İdare Mahkemeleri nezdinde dava süreçleri başlatılmıştır.

Can Candan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’nin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin maddi ve manevi haklarını açıkça gasp eden, kasten kamu zararı oluşturma pahasına gerçekleştirilen hukuksuz işlemlere karşı gerekli hukuki mücadele verilmeye devam edilecektir.”