Görsel

EVRENSEL

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden öğretim görevlisi Can Candan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Temmuz 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’nin, kendisini asılsız gerekçelerle hukuksuz bir şekilde ikinci defa işten çıkarmasını ve işten çıkarmaya gerekçe olarak gösterilen disiplin cezasını açtığı iki yeni dava ile yargıya taşıdı. Candan, hakkında açılan disiplin soruşturması sonucu verilen cezanın iptali ile göreve son verme işleminin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ediyor.

Dün İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verilen dava dilekçede haksız ve mesnetsiz, soyut iddialara dayalı olan, hukukilikten uzak, keyfi disiplin cezasının iptali talep edildi.

Bugün verilen ikinci dava dilekçesinde ise haksız ve mesnetsiz, soyut iddialara dayalı olan, hukukilikten uzak, keyfi göreve son verme/görev süresini uzatmama işleminin iptali ve yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının davalı idareden tazmini talep edildi. Aynı zamanda öncelikli olarak da yapılan işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle telafisi güç yahut imkansız zararlara yol açtığı dikkate alınarak yürütmenin durdurulması talep edildi.

Candan’ın avukatı Fırat Kuyurtar konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 08.08.2022 tarihli kararı ile tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Can Candan’ın görev süresinin uzatılmamasına karar vermiştir. Karara gerekçe olarak Can Candan’ın almış olduğu disiplin cezası başta olmak üzere, artık kendisine ihtiyaç kalmadığı, zaten Can Candan’ın da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getiren bir öğretim elemanı olmadığı gibi gerekçeler dile getirilmiştir. Bu gerekçeler daha önceki göreve son verme işlemi ile hemen hemen aynıdır ve anılan gerekçelerle göreve son verme işlemi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından haksız bulunmuş, İstanbul 2.İdare Mahkemesi tarafından da iptal edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Can Candan lehine Mahkeme kararlarını uygulamamak için yeni arayışlar içine girmiştir. Disiplin cezası da bu göreve son verme işlemine dayanak olması için verilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış yönetiminin açıkça hukuksuz, Mahkeme kararlarını uygulamamak için gerçekleştirdiği bu işlemlere karşı hukuken yapılması gereken mücadele sonuna kadar sürdürülecektir. Bu bağlamda gerek haksız disiplin cezasının iptali gerekse görev süresinin uzatılmaması kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemeleri nezdinde dava süreçleri başlatılmıştır.

Can Candan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’nin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin maddi ve manevi haklarını açıkça gasp eden, kamu zararı oluşturma pahasına gerçekleştirilen hukuksuz işlemlere karşı gerekli hukuki mücadele verilmeye devam edecektir.”