Görsel

Türkiye’nin birçok ilinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri Valiliğin süreklilik arz eden kararlarıyla yasaklanmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve muhalif siyasi partilerin etkinlikleri yasak kararları kapsamında engellenmekte, yapılan etkinlikler kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı ile karşı karşıya kalmakta ve cezai işlemler uygulanmaktadır. AHİS’e, Anayasa’ya, mahkeme içtihatlarına ve kanuna açıkça aykırı şekilde verilen yasaklama kararları ile temel hak ve özgürlükler özellikle 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra askıya alınmıştır. 

İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi olarak her hafta Cumartesi günü Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde 'Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın' şiarıyla gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğini Batman Valiliğinin yasaklama karalarından dolayı dernek ofisimizde gerçekleştirmekteydik. 500. ve devamındaki haftalar için yapmış olduğumuz bildirim sonucu yine yasaklama kararı verildi. Yasaklama kararına rağmen etkinliğimizin 500 ve 501. Haftasını Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirmemize rağmen 502 ve 503.hafta kolluk güçlerinin engellenmesi dolayısıyla dernek ofisimizde gerçekleştirilmiştir. 

Barışçıl anma etkinliğimizin 503. haftası kapsamında Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istediğimiz basın açıklaması ve oturma eylemi kolluk kuvvetleri tarafından Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı şekilde engellenmiştir. Kolluk kuvvetlerinin anma etkinliğini engellemesi üzerine hak savunucuları ve annelerle birlikte Nasıroğlu İş Merkezi Şubesine yürüdük, yürüme esnasında kolluk kuvvetlerinin engellemeleri devam etti. Buna rağmen basın açıklamasını ve anma etkinliğini dernek şubemizin koridorunda yapmak durumunda kaldık. Daha doğrusu yasalara, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı şekilde dar bir alanda yapmaya zorlandık. Yıllardır düzenli şekilde gerçekleştirdiğimiz ve bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yaşanmayan barışçıl anma etkinliğimizi yapmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Bizler kayıplarımızın akıbetini sormaya, faillerinin yargılanmasını talep etmeye devam edeceğiz. 

Anayasa 34. maddesi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı" 

"Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.” 

AİHS 11. maddesi "Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü" 

“Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir.”